Bołszowce

BOŁSZOWCE (Bohuszowce) -dawniej w dekanacie kąkolnickim w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie, ośrodek kultu Matki Bożej Bołszowieckiej.

Kościół Zwiastowania NMP oraz klasztor Karmelitów Trzewiczkowych zostały ufundowane przez Marcina Kazanowskiego, hetmana polnego (w 1624). W 1703 przy kościele erygowano parafię.

W 1725 wybudowano murowany kościół i klasztor fundacji Teresy i Jana Gałeckich. Przebudowane w 2. poł. XVIII w. przez wojewodę poznańskiego Antoniego Jabłonowskiego. Zakonnicy opuścili klasztor w 1944.

Bołszowce znane były przede wszystkim ze znajdującego się w miejscowym kościele cudownego wizerunku Matki Bożej. Prawdopodobnie jest to dzieło krakowskiego malarstwa cechowego. Początki kultu maryjnego sięgają niepamiętnych czasów i są owiane legendą. Według tradycji obraz został wyłowiony z Dniestru przez psa Marcina Kazanowskiego w czasie przeprawy jego wojska śpieszącego na pomoc ziemi halickiej, napadniętej przez Tatarów. Po zwycięstwie Kazanowski otoczył obraz wielką czcią w domowej kaplicy, zabierał go też na niektóre wyprawy wojenne. Potem umieścił go w wybudowanym kościele w Bołszowcach. Wojny z Tatarami, Kozakami, Szwedami, Turkami powodowały, że zakonnicy często musieli opuszczać Bołszowce, zawsze zabierając ze sobą cudowny wizerunek.

Sława wizerunku Matki Bożej oraz doznawane łaski i cuda sprawiły, że ciągnęli tu pielgrzymi różnych stanów i z różnych stron Rzeczypospolitej. Kronikarz pisał: „Nie ma rodzaju choroby, w której by Matka Boża Bołszowiecka nie była okazała swej pomocy”. Ranga sanktuarium i czczonego w nim wizerunku Maryi sprawiły, że papież Benedykt IV dekretem z 12 maja 1769 wyraził zgodę na koronację obrazu. Aktu tego dokonał biskup lwowski Kryspin Cieszkowski 15 sierpnia 1777. Wobec zniszczeń z okresu pierwszej wojny światowej oo. karmelici przewieźli obraz do Lwowa, gdzie znajdował się w konsekwencji do 1930. W 1945 zakonnicy przywieźli obraz do Krakowa. W 1966 został on przekazany do Gdańska do kościoła oo. Karmelitów pw. św. Katarzyny. Jednak kult Matki Bożej Bołszowieckiej wyraźnie osłabł.

Główny odpust wiąże się ze świętem MB Szkaplerznej (16 lipca).