Budziszyn

BUDZISZYN K. Makobud – wieś położona na południe od Czerska, ośrodek kultu pogańskiego.

Odnaleziono tu pochodzący z czasów pogańskich kamienny ołtarz z miseczkowatym zagłębieniem, ustawiony obok źródła, i u stóp drzewa. Źródełko w folklorze ludowym jest uważane za święte, a jego woda ma mieć własności uzdrawiające.