SPIRE MOUNTAIN

SPIRE MOUNTAIN (847 m n.p.m.) – svatyně Panny Marie Sněžné pod vrcholem hory Igliczna v masivu Śnieżnik (Východní sudety), ve Vratislavské arcidiecézi.

Dělat 1956 O pastoraci se zde starali kněží z farnosti ve Wilkanowě, pak v letech 1956-1976 Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, potem w latach 1977-1987 oo. redemptoryści, a od 1988 znowu księża diecezjalni.

O 1750 na drzewie, które rosło na zboczu G.I., została umieszczona figurka MB Śnieżnej (Sancta Mariae ad nives).

Była to kopia Madonny z Mariazell przywieziona w 1750 przez Krzysztofa Veita, mieszkańca Wilkanowa. Figurka Marii Śnieżnej Przyczyny Naszej Radości wykonana jest z drewna lipowego i ma wysokość 30 cm.

Ž 1776 figurka została przeniesiona do drewnianej kaplicy, zbudowanej w miejscu obecnej plebanii. Wkrótce dokonało się wiele cudownych wydarzeń, m. v.

26 červen 1777 syn Wawrzyńca Frankego odzyskał wzrok. Następnie w latach 1781-1782 zbudowano kościół pw. MB Śnieżnej. Został poświęcony 22 říjen 1782 przez ks. Karola Wintera, wikariusza generalnego, arcybiskupa praskiego. Ž 1821 zbudowano drogę krzyżową prowadzącą na szczyt. Inicjatorem budowy był ks. Larisch. Zbudowano też drogę różańcową przy szlaku prowadzącym od zapory w Międzygórzu.

O trwałości kultu MB Śnieżnej świadczy fakt ukoronowania figurki przez papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu we Wrocławiu 21 červen 1983. Wcześniej Papież pielgrzymował na Górę Igliczną w sierpniu 1961 i 1968.

Główna uroczystość religijna: MB Śnieżnej (5 srpna).