LA MONTAÑA DE SANTA ANA

LA MONTAÑA DE SANTA ANAośrodek pielgrzymkowy położony na Śląsku Opolskim, w odległości 16 km od Strzelec Opolskich, w diecezji opolskiej.

Od wieków czcią wiernych otaczana jest tutaj gotycka figura św. Anny Samotrzeciej. Rzeźba została wykonana z drewna lipowego przez nieznanego artystę, prawdopodobnie w połowie XV w. Święta Anna przedstawiona jest w pozycji siedzącej z Maryją na lewej i Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce. Figura znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki. Potwierdzeniem kultu są liczne zgromadzone wokół figury wota.

Według tradycji w XII w. na górze, zwanej wówczas Górą św. Jerzego, istniała kaplica pod wezwaniem tego patrona. Mas tarde, przypuszczalnie na początku XV w., zastąpił ją drewniany kościół pw. S t. Anna (źródła potwierdzają istnienie kościoła w 1516). Zapewne wiązało się to z silnym rozwojem kultu Świętej w całej ówczesnej Europie. Tylko na Śląsku w XIV i XV w. powstało 50 obiektów wzniesionych ku jej czci. Ważnym wydarzeniem w historii sanktuarium było przekazanie kościołowi przez Mikołaja Kochcickiego figury patronki wraz z relikwiami (Entre 1611 a 1630).

Na początku XVII w. przystąpiono do budowy kalwarii. Prace budowlane trwały od 1700 hacer 1709, budowę kaplic sfinansował hrabia Jerzy Adam Gaszyna (Adam von Gaschin lub de Gaschin), a projekt opracował Domenico Signo. Kalwarię tworzy zespół 3 kościołów i 37 kaplic składających się na tzw. stacje Drogi Męki Pańskiej oraz Dróżek Matki Bożej. Hrabia prosił oo. reformatów, aby przejęli opiekę duszpasterską nad kalwarią, ale oni odmówili. Kalwaria stopniowo zaczęła popadać w ruinę. Odrestaurowania kaplic podjął się dopiero Antoni Gaszyna. Odnowioną kalwarię przekazano oo. reformatom. Uroczyste nabożeństwo połączone z poświęceniem odprawiono 14 septiembre 1764. Kroniki podają, że w czasie tej uroczystości udzieIono 3400 komunii. Rok później na odpuście w czasie Wielkiego Tygodnia zanotowano 40 mil. pielgrzymów. Jedna z najstarszych pielgrzymek przychodzi z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.

Kalwaria zbudowana według wzoru Kalwarii Zebrzydowskiej, składa się z 3 kościołów i 37 kaplic. Droga Męki Pańskiej tworzy 28 stacji, a Dróżki Maryi składają się z 7 stacji bolesnych, 7 stacji pogrzebowych i 7 stacji chwalebnych.

Odtąd główne uroczystości religijne zazwyczaj wiązały się z obchodami kalwaryjskimi. Zasięg oddziaływania sanktuarium stale wzrastał. Do Ślązaków dołączyły pielgrzymki z Wielkopolski, Galicji, Królestwa Polskiego, Moraw i Czech. Obchody kalwaryjskie odprawiano osobno od 1861 dla narodowości polskiej i niemieckiej. W 1864 uroczyście obchodzony był jubileusz setnej rocznicy odnowienia i poświęcenia kalwarii, w którym wzięło udział 400 mil. peregrinos. Uroczystość tę uznano za największe polskie zgromadzenie na Śląsku w XIX w. W 1910 figura św. Anny została koronowana przez biskupa wrocławskiego Karola Augustyna. Sanktuarium odegrało dużą rolę w krzewieniu polskich tradycji narodowych wśród ludności Śląska.

W ostatnich latach ruch pielgrzymkowy do sanktuarium św. Anny kształtuje się w granicach 400-500 mil. osób rocznie. Najwięcej pątników przybyło tu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, 21 junio 1983 (około miliona osób). Obecnie G.Ś.A. w związku z coraz liczniejszymi pielgrzymkami ludności z terenów niemieckich (w znacznym stopniu ludność rodzima, która wyemigrowała do Niemiec w okresie powojennym) wyraźnie przekształca się w ośrodek pątniczy o randze międzynarodowej.

Grandes celebraciones religiosas: Odpusty wielkie: S t. Anna (niedziela przed lub po 26 mes de julio), Wniebowzięcie NMP z obchodami kalwaryjskimi (viernes, sábado, niedziela przed lub po 15 de agosto). Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi (od piątku do niedzieli w 2 tygodnie po odpuście Wniebowzięcia NMP), Podwyższenia Krzyża św. połączone z obchodami kalwaryjskimi (czwartek, viernes, sábado, niedziela przed lub po 14 septiembre).

Odpusty małe z obchodami kalwaryjskimi: Wielki Piątek, uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej (niedziela przed lub po 16 mes de julio), uroczystość św. Piotra z Alkantry (niedziela przed lub po 21 octubre).

Odpusty franciszkańskie: poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego z obchodami kalwaryjskimi dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (III Zakon), uroczystość Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) (niedziela przed lub po 2 VIII sierpnia), uroczystość św. Francis (niedziela przed lub po 4 octubre).