SPIRE-BERG

SPIRE-BERG (847 m n.p.m.) – sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej pod szczytem Góry Iglicznej w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie), i ärkestiftet Wrocław.

Do 1956 opiekę duszpasterską sprawowali tu księża z parafii w Wilkanowie, następnie w latach 1956-1976 Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, potem w latach 1977-1987 oo. redemptoryści, och från 1988 znowu księża diecezjalni.

Handla om 1750 na drzewie, które rosło na zboczu G.I., została umieszczona figurka MB Śnieżnej (Sancta Mariae ad nives).

Była to kopia Madonny z Mariazell przywieziona w 1750 przez Krzysztofa Veita, mieszkańca Wilkanowa. Figurka Marii Śnieżnej Przyczyny Naszej Radości wykonana jest z drewna lipowego i ma wysokość 30 centimeter.

W 1776 figurka została przeniesiona do drewnianej kaplicy, zbudowanej w miejscu obecnej plebanii. Wkrótce dokonało się wiele cudownych wydarzeń, m.in.

26 Juni 1777 syn Wawrzyńca Frankego odzyskał wzrok. Następnie w latach 1781-1782 zbudowano kościół pw. MB Śnieżnej. Został poświęcony 22 Oktober 1782 przez ks. Karola Wintera, wikariusza generalnego, arcybiskupa praskiego. W 1821 zbudowano drogę krzyżową prowadzącą na szczyt. Inicjatorem budowy był ks. Larisch. Zbudowano też drogę różańcową przy szlaku prowadzącym od zapory w Międzygórzu.

O trwałości kultu MB Śnieżnej świadczy fakt ukoronowania figurki przez papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu we Wrocławiu 21 Juni 1983. Wcześniej Papież pielgrzymował na Górę Igliczną w sierpniu 1961 i 1968.

Główna uroczystość religijna: MB Śnieżnej (5 augusti).