Po obu stronach zwrotnika Raka

Po obu stronach zwrotnika Raka.

Żar lejący się z nieba, jak okiem sięgnąć morze piasków i karawana zmierzająca do majaczącej gdzieś na horyzoncie oazy – taki obraz wywołuje najczęściej słowo Sahara.

Sahara jest największą pustynią …