Grecja antyczna

plan Akropolu w Atenach
1- Świątynia Ateny Nike; 2-tzw. Monument Agrypy; 3- Propyleje; 4- Pinakoteka; 5- Sanktuarium Ateny; 6 i 15- Propylon;
7- Chalkoteka; 8- Okręg Zeusa; 9- Partenon; 10- Świątynia Romy; 11 i 12-