Felicjanów

FELICJANÓW – wieś kolo Bodzanowa w pobliżu Płocka, od 1935 roku główny ośrodek religijny jednego z dwu Kościołów mariawickich – Katolickiego Kościoła Mariawitów.

W dwudziestoleciu międzywojennym doszło w ruchu mariawickim do rozłamu, którego tłem były …

JAPONIA

JAPONIA

Niedawno w pewnym piśmie ekonomicznym stwierdzono, że trudności Francuzów z wejściem na japoński rynek wynikały z braku podręcznika savoir-vivre’u, dzięki któremu zorientowaliby się w niuansach japońskiej grzeczności.

Życie zawodowe. Codzienność Japończyka to praca. Praca ciąży nad życiem prywatnym, ściśle …

STANY ZJEDNOCZONE

STANY ZJEDNOCZONE

Jak opisać zwyczaje tego ogromnego państwa złożonego z 52 stanów, liczącego 250 milionów mieszkańców, skoro już sam Nowy Jork ma odrębny sposób życia? Kosmopolityzm i prowincjonalizm, skrajny purytanizm, pionierskie tradycje, egalitaryzm – wszystko to nie wyklucza przywiązania do …

PAŃSTWA MAGHREBU

PAŃSTWA MAGHREBU

Turysta musi uszanować przeszłość, tradycje, drażliwość mieszkańców tych państw o wielowiekowej historii. Zaznaczmy, że spotkamy się tu z niezwykłą gościnnością.

Na liczne przejawy uprzejmości, na przykład komplementy, należy odpowiadać skwapliwie. Zachowanie mieszkańca Maghrebu może być nieco inne, jeśli …

SZWAJCARIA

SZWAJCARIA

Szwajcaria, choć zajmuje niewielki obszar, jest krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo. Niuanse dzielą kantony zwrócone ku Niemcom od tych, które bliższe są Francji i Włochom, protestanckie od katolickich. Wielu obcokrajowców – dyplomatów, biznesmenów, intelektualistów – mieszka w Szwajcarii i przynależy …

HOLANDIA

HOLANDIA

Holandia to kraj wolności, swobody i przedsiębiorczości. Skuteczność to podstawowa reguła i nikt nie zaprząta sobie głowy zbędnymi manierami, które krępują, a nie dają zadowolenia. Trzeba być bezpośrednim, naturalnym, serdecznym, punktualnym i dokładnym. Holenderska gościnność jest prosta, spontaniczna i …

HISZPANIA

HISZPANIA

Niewiele państw europejskich przeżyło w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat tyle transformacji, co Hiszpania. Dotyczyły one polityki, gospodarki, życia społecznego. Wejście do Wspólnoty Gospodarczej zintegrowało hiszpańskie i europejskie obyczaje, ale wiele tradycji rodem ze złotej epoki przetrwało w niezmienionej formie. …

OBYCZAJE DWORSKIE

OBYCZAJE DWORSKIE

Niektóre kraje, na przykład Belgia i Wielka Brytania, są nadal monarchiami i w związku z tym przestrzegają protokołu dworskiego. Oto kilka zasad, do których należy się stosować.

Protokół określa strój obowiązujący w obecności monarchy lub członków rodziny królewskiej …